Posted
Happy birthday Khya! #pitbullsofinstagram @pitbullsofinstagram #pitbull #bossandkhya
Happy birthday Khya! #pitbullsofinstagram @pitbullsofinstagram #pitbull #bossandkhya | © instagram.com/bosweiler17